Om oss

Skåri har antal arbeidsfolk ettersom kor mykje gjester vi har. Ved behov leiger vi inn kokker og anna personale utanom dei faste på garden.

Gardsstyrar: Sigfrid Beathe Myklebust

Sigfrid kom flyttande til Skåri frå Lillestrøm i 2011 med sonen Daniel. Tidlegare hadde ho teke utdanning gjennom medisinstudiet og arbeidde som kinesiolog og neurotrainer. Hennar store lidenskap var og er dyr, spesielt hestar. Ho har utdanninga si som rideinstruktør frå studiar i Norge og Italia og har også konkurrert på landslagsnivå innan sporten. Som trener og utøvar var ho ein del av hestemiljøet på austlandet i mange år, og framleis er dette ein kjær hobby. 

Ho har dei siste åra vore gardsstyrar i Skåri og har med eit glødande engasjement investert mykje tid i å bygge opp det reiselivsproduktet som garden er i dag.

Sigfrid har tilegna seg mykje kunnskap som gjestene nyt godt av i opphaldet på garden. Ho er vertinna di, men du kan også gjerne sjå ho i traktoren, på hesten, som guide, i kjøkkenhagen eller på kjøkkenet. Maten er alltid heimelaga frå botnen av, med økologiske råvarer frå garden.

Eigar: Geirr Norman Vetti

Snekkermester og Husdoktor Geirr Vetti er kjend for restaurering av gamle hus og gardsbruk over heile Vestlandet.

Han kjøpte garden og flytta til Skåri i Mørkridsdalen i mai 2000. Her starta han sitt største restaurerings-prosjekt med å sette istand bygningar og kulturlandskap på garden Skåri. Draumen er å ha en gammal gard med gamle norske husdyrrasar og drive slik eit gammalt vestlandsk gardsbruk vart drive. Dette ønskjer han å kombinere med å ta imot gjester frå heile verda.

Geirr Vetti driv idag firmaet Stibyggjaren, som saman med Sherpaer frå Nepal byggjer stiar over hele landet. I tilegg driv han med restaurering av gamle hus, er arkitekt, konsulent og han held føredrag. Arbeidet medfører mykje reising over heile Norge og Sverige. Han har vore med i fleire ulike TV program som til dømes " Der ingen skulle tru at nokon kunne bu» og «Lindmo».

I løpet av åra har han fått mange utmerkingar for arbeidet sitt med Skåri og med Stibyggjaren;

ARILD HÅLAND RESTAURERINGSPRIS 1995

LUSTER KOMMUNE KULTURPRIS 2012

RIKSANTIKVARENS KULTURMINNEPRIS 2012

CLAUS HELBERGS MINNEPRIS 2014

VAKRE VEGARS PRIS 2014 

Sal, marknadsføring & booking: Turid Øiene

Turid er utdanna innan reiseliv og marknadføring og har språk som si spesielle interesse. Ho har vakse opp i ei reiselivsverksemd i nabobygda Fortun men bur no i Skjolden. På fritida om sommaren driv ho reisearrangørselskapet VisitSkjolden.

På garden held ho seg mest på kontoret i hønsehuset, der ho arbeidar med rutinar, sal, marknadsføring og booking. Hennar bakgrunn innan reiseliv og kultur er nyttig når visjonar og idear skal planleggast og gjennomførast, og gjester skal bookast inn. 

Gjennom mange år i ulike deler av reiselivet har ho tilegna seg mykje kunnskap om attraksjonane og aktivitetane i regionen. Ho vil gjerne ha tett kontakt med gjestene på garden og du kan snakke med henne på norsk, engelsk, tysk eller fransk.

Du kan også møte ho i arbeid rundt på garden, i fjøsen med dyra,  i full gang med servering. Ho er også ein av guidane på turane til dei ulike attraksjonane i områet.

Sommarhjelp: Sonam Doka Sherpa

Sonam Doka kjem frå Nepal og bur i Khumjung, ein liten by som ligg på 3790 moh. Ho har gått vidaregåande skule og studert administrasjon og har også fleire år i arbeidslivet på eit gjestehus oppi fjella i nærleiken av Mount Everest. Sidan fleire i famillien hennar arbeidar for Stibyggjaren og er godt kjende med Skåri, var det naturleg at Sonam Doka også kom hit for å arbeide i sommarhalvåret. 

På garden arbeidar ho mykje i kjøkkenhagen og i uteområdet rundt husa. Når vi har gjester er ho både stuepike og serveritør i tillegg til førefallande arbeid både ute og inne. 

Dei siste to åra har ho vore mykje oppteken med å rydda skog og kratt på vårstølen, Rebnisli. Det fine kulturlandskapet skal fram att.