Kontakt

Lurer på noko?


Sjå også info om korleis du finn oss nederst på sida.

Dette er ingen bestilling, kun ein uforpliktande forespørsel! Vi har ikkje noko tilbud til deg som berre ønskjer å leige eit rom eller eit av husa. Vi har kun privat utleige av heile garden med alle måltid i minimum 2 dagar.

Før du sender oss prisforespørsel, sjå også info under 

"Generelle vilkår" og "Her finn du oss",

 -  her kan kan du finne svar på mange spørsmål.


GENERELLE VILKÅR


Generelle vilkår for deg som ønskjer å leige Skåri Høgdegard. Du leiger garden privat, dvs ingen andre enn du og din familie, venner eller kollegaer bur her. Vi tek ikkje inn andre gjester. Dette er det einaste produktet vi tilbyr. Vi kan desverre ikkje ta imot gjester som kun ønskjer ei omvisning av garden.

Kortid er avtalen bindande?
Når du mottek stadfestinga på din bestilling/betaling, så har vi en gjensidig bindande avtale. Du er ansvarlig for å melde frå om evt. feil ved bestilling/stadfesting i løpet av 7 dager.

Faktura har forfall 30 dagar før ankomst om ikkje anna er avtalt.

Ankomst og avreise

Ankomst etter kl 15 eller på forespørsel.
Avreise kl 12. 

Du er økonomisk ansvarleg for evt. skader på garden eller interiøret, som oppstår ved uansvarleg oppførsel under ditt opphold på Skåri Høgdegard.

Det er forbudt å røyke innandørs på garden og all bruk av open eld skal vera i samsvar med vertskapet. Ute kan du røyke på verandaene og terrassen vår.

Ønsker du å ha med hund eller andre dyr, så ver snill og informer om dette  i bestillinga.

Avbestilling
Du kan avbestille ved å sende e-post til: post@skaarifarm.no eller turid.skaari@gmail.com

OBS! Avbestillinga er kun gyldig, når du har motteke ei stadfesting på avbestilling frå oss. Skåri er eit spesielt produkt som berre kan bestillast av ei gruppe/familie i gongen. Når vi har ein bestilling betyr det at vi har fullt og må avvise andre. Denne type produkt kan ikkje samanliknast med eit hotell eller eit hytte, noko som ein gjerne bestiller spontant. Ei avbestilling betyr mest sannsynleg at vi ikkje får inn ny bestilling.

Avbestilling er vederlagsfritt fram til 30 dager før ankomst.
Ved avbestilling 29-11 dager før ankomst, må 50% av bekrefta pris betalast.
Ved avbestilling 10-2 dagar før ankomst, må 75% av bekrefta pris betalast. 

Ved avbestilling 1 dag før ankomst, må 100% av bekrefta pris betalast.

Dersom det er uenigheit mellom Skåri og kunde og dette fører til ein tvist, skal denne behandlast etter norske lover i Norge.

Ved spørsmål, kontakt oss på e-post: post@skaarifarm.no eller turid.skaari@gmail.com.

Her finn du oss!

Skåri Høgdegard ligg på ei fjellhylle 225 m.o.h. i Mørkridsdalen, 10 min med bil frå Skjolden innerst i Lustrafjorden. Luster kommune, Sogn og Fjordane fylke. 

FLY:

Oslo - Sogndal Lufthamn; 50 min flytid. 1,5 time med bil til Skjolden.

Bergen - Sogndal Lufthamn; 35 min flytid, 1,5 time med bil til Skjolden

LEIGEBIL:

https://www.hertz.no 

Hertz har kontor i Sogndal og Kaupanger, ca 1 time med bil frå Skjolden.

HELIKOPTER:

Landingsplass på garden

BIL:

Til Skjolden frå:

- Lom 89 km (ca 1,5 time)
- Sogndal 50 km (ca. 1 time)
- Øvre Årdal 45 km (ca 1 time)

Oslo - Skjolden (ca 5-7 timar):

- via Valdres - Tyin - Øvre Årdal - Turtagrø 333 km
- via Hemsedalsfjellet - Sogndal 380 km
- via Otta - Sognefjellet 442 km

Bergen - Skjolden (ca 5 timar):

- via Sogndal 300 km
- via Øvre Årdal - Turtagrø 290 km

Trondheim - Skjolden (ca 6 timar):

- via Otta - Lom - Sognefjellet 390 km

EKSPRESSBUSS:

Daglege avganger frå Oslo og Bergen til Sogndal (ca 7 timar)

EKSPRESSBÅT:

Daglege avganger frå Bergen til Sogndal (ca 4,5 timar)

HENTESERVICE PÅ BESTILLING:

Vi kan hente deg der du ønskjer og bringe deg direkte til Skåri.

________________________________________________________________________

GPS: Lengde/breddegrader

61.5169288 - 7.6112963

Adresse
Skåri Høgdegard, Mørkridsvegen 423, 

N-6876 Skjolden

Gardsstyrar
Sigfrid Myklebust

Telefonnummer
(+47) 908 61012 kontor

E-post bestilling og info:

post@skaarifarm.no