Badehuset og soveromma

Her finn du bilete frå Badehuset og nokre av romma våre.