Oversikt alle hus

Alle husa på garden

Når du leiger garden, får du mange hus til din disposisjon. Det er over 20 hus på garden og dei fleste av desse vil du som gjest få nærmare kjennskap til.

Stølane

Skåri Høgdegard har store beiteområder i utmark. Her finn ein dei to vårstølane Skåristølen på 750 moh og Rebnisli på 575 moh, samt sommarstølen Myrasete på 964 moh. Nokre av stølshusa har vorte restaurerte og stadig held ein fram arbeidet med å rydda vegetasjon for å halda kulturlandskapet ope.

Myrasete
Myrasete
Rebnisli
Rebnisli
Myrasete
Myrasete
Ved Myrasete
Ved Myrasete